LEDEN U BARVIČEK

03.02.2022

Na začátku ledna jsme si, již tradičně, připomněli svátek Tři králů. Děti dokážou pojmenovat tři krále, znají jejich příběh a dokážou vysvětlit co je Tříkrálová sbírka. Pěkné bylo setkání s druhou třídou Pastelek, která nás navštívila, abychom si společně zazpívali "My tři králové".

4. ledna 2022 přijelo do MŠ divadlo s programem "Pojďme si hrát se slovíčky".

Další lednové dny jsme si užívali v duchu našeho města Nového Jičína. Děti umí pojmenovat naše město, umí pojmenovat významné budovy v Novém Jičíně (radnice, Měšťanský dům (Stará pošta), lékárna, dům u Bílého anděla, tržnice, kino ... atd.). Podívali jsme se na radnici, kde jsme navštívili našeho pana starostu. Pan starosta děti provedl všemi prostorami radnice a snad největším zážitkem byl výstup na radniční věž, ze které jsme měli možnost vidět náměstí z výšky. Na toto téma vzniklo mnoho krásných výtvarných prací, děti také zkoumaly ulice a jejich názvy, což jsme potom využili při Hejného metodě "Autobus".

Toto krásné téma jsme nakonec ukončili návštěvou informačního centra v Novém Jičíně. S dětmi jsme se zúčastnili expozice generála Laudona v domě na Masarykově náměstí 45, kde v roce 1790 zemřel. Expozice nás provedla generálovým životem a přiblížila dětem historické období v němž žil. V návštěvnickém centru děti také navštívily i expozici klobouků, kde se seznámily s technologií výrobního procesu "od králíka po klobouk". Zde jsme využili i dětský hravý koutek a "zkoušírnu" klobouků, ve které bylo k dispozici přes 300 modelů.