LEDEN U BARVIČEK

05.02.2024

LEDEN U BARVIČEK

Začátkem ledna jsme si s dětmi připomněli tradici svátku Tří králů. Jako každý rok i letos se konal na Masarykově náměstí tříkrálový průvod, na který jsme se všichni těšili.

Již podruhé za námi přijela paní Pavla Májová ze spolku Hájenka ze Štramberku s ekologickým programem "Plšíkův zimní spánek". Velmi zajímavou, zábavnou a hravou formou seznámila děti s životem lesních zvířat v zimě. Děti se aktivně zapojovaly a dle reakcí se jim program velmi líbil.

V lednu se konal tradiční "Lyžáček" na Svinci. Některé děti se učily lyžovat poprvé, jiné postupně zdokonalovaly své lyžařské umění J.

Dále jsme navštívili mobilní hospic Strom života. Pomocí pohádky se děti seznámily s pojmem mobilní hospic a citlivým způsobem jim bylo vysvětleno, že i smrt je součástí života.

Další den následovala návštěva na radnici. Přivítal nás samotný pan starosta a krátce dětem vysvětlil, jak to na takové radnici funguje. Děti si mohly prohlédnout prostory, kde se běžně pan starosta pohybuje a také jsme si vyšlapali tu spoustu schodů na radniční věž a z výšky si prohlédli naše město. Poté jsme se ještě přesunuli do Návštěvnického centra, kde jsme si prohlédli tamní expozice včetně expozice klobouků, které si děti mohly i vyzkoušet.

Leden byl plný zajímavých zážitků a už se těšíme na únor, který bude ve znamení karnevalu.