LEDEN U DELFÍNKŮ

10.02.2023

Začátek roku 2023 jsme s dětmi zahájili rozbalováním trochu opožděných dárků od Ježíška. Seznámili jsme se s tradicí svátku Tří králů, děti si vyrobily korunky, naučily se koledu a Tři krále také viděly na vlastní oči během akce na našem náměstí. Poznávali jsme další zákonitosti zimního období, děti tvořily, dělaly pokusy s ledem a sněhem, malovaly a kreslily. Druhá polovina měsíce již byla ve znamení příprav na náš maškarní bál. Téma bálu bylo letos strašidelné a vybraly si ho formou hlasování samotné děti. Do příprav a výzdoby se zapojily všechny třídy a také rodiče, za což jim patří velké poděkování. Ve čtvrtek 26. ledna se tak sešla v sále bývalé firmy Varroc spousta strašidel, čarodějnic, kouzelníků a bubáků. Ale my jsme se nebáli, naopak! Soutěžili jsme, tančili a užívali si zábavu, radovali se z výher z tomboly a pochutnali si na výborném občerstvení. V průběhu měsíce nechyběly ani oslavy narozenin a svátků našich dětí, navštívilo nás divadélko Letadlo s hudební pohádkou a pobavili jsme se u pohádkového pásma v kině.