LEDEN U DELFÍNKŮ

07.02.2024

Na začátku roku jsme se s dětmi seznamovali s tradicí oslav svátku Tří králů. Kromě aktivit a činností ve třídě jsme navštívili také naše náměstí, kde se konal tradiční tříkrálový průvod, a podnikli jsme výlet do Španělské kaple, kde si děti prohlédly pohyblivý betlém. Poté jsme se zaměřili na poznávání zimy a jejích typických projevů, děti si užily pokusy se sněhem a ledem. Druhá polovina měsíce byla ve znamení příprav na náš maškarní bál. S dětmi jsme poznávali vesmír, seznamovali se s novými pojmy a názvy planet naší sluneční soustavy. Svými výrobky a malbami na vesmírné téma se děti spolupodílely na výzdobě sálu. V lednu nechyběla ani kultura, navštívilo nás divadlo Letadlo s představením "Průzkumníci v lese", a oslavili jsme narozeniny našich kamarádů!