LEDEN U PLAVČÍKŮ

16.02.2022

Na začátku ledna jsme si s dětmi přivítali nový rok. Děti rok 2022 znázorňovaly kresbou a koláží.
S dětmi jsme slavili Tři krále. Děti si vyráběly figurky tří králů, malovaly je a hráli jsme si na tříkrálový průvod. Zpívali jsme u klavíru píseň Tři králové. Na zahradě nás Tři králové navštívili.

Seznamovali jsme se s počasím v lednu, se zimním obdobím. Děti zkoušely různé výtvarné techniky na téma Zima. Zpívali jsme u klavíru zimní písničky, děti hrály na hudební nástroje.