LEDEN U PLAVČÍKŮ

16.02.2024

V lednu jsme s dětmi vítali Nový rok 2024 a v prvním týdnu jsme si užili téma Tři králové. Děti si vyráběly zlaté koruny a vydali jsme se na náměstí, kde jsme viděli průvod Tří králů.

Pokračovali jsme tématem Zima- děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky. Velice se jim líbil pokus se sněhem, kdy si postavili malého sněhuláčka a ozdobily stavebnicovými prvky a pozorovaly během dne, co se stane.

Tématu vesmír jsme se věnovali před maškarním plesem. Děti vyráběly planety, prohlížely si encyklopedie o vesmíru. Moc je bavila výtvarná hra, kdy rozpouštěly anilinové barvy ve vodě a soli. Vznikly jim tak nádherné obrázky, ze kterých vytvořily sluneční soustavu.

Navštívilo nás divadlo Letadlo a zahráli nám pohádku Průzkumníci v lese.