LISTOPAD A PROSINEC U BARVIČEK

18.12.2020

Poslední dny v roce 2020 byly v naší MŠ opět velmi aktivní. Celý konec kalendářního roku se nesl v duchu tradic.

Svátek svatého Martina

Svátek sv. Martina byl v kalendáři považován za konec hospodářského roku. Končila pastva a pastýři dostávali svou odměnu, hospodyně pekly martinské pečivo. Brzké stmívání a chlad zahnaly do tepla světnic pracující muže, ženy a hlavně děti, které naslouchaly vyprávění pohádek a pověstí.

To vše se děti dozvěděly, kdo byl sv. Martin a jak to v té legendě vlastně bylo. Děti už ví, co znamená, když se řekne "Martin přijel na bílém koni" a jak se v chladném počasí obléci. Na toto téma vznikaly krásné práce dětí (husy, koně, tangramy i pracovní listy k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti). Nejvíce práce měly děti při nastudování dramatizace legendy - O svatém Martinovi.

Čas adventu

V době adventu jsme s dětmi prožívali čas plný kouzel. Opět vznikala krásná výtvarná i pracovní díla. Děti se naučily básničky a písničky s tancem pro Mikuláše a čerty, vytvořily dopisy pro Ježíška, napekly cukroví a nastudovaly pohádku "Vánoční kouzlo", kterou zahrály svým kamarádům z vedlejší třídy.

Chtěly bychom poděkovat všem rodičům ze třídy Barvičky za úžasnou spolupráci (za možnost natrénovat divadlo v odpoledních hodinách i za přinesení potřebných věcí ke kostýmům).