LISTOPAD U BERUŠEK

22.12.2021

S dětmi jsme si povídali o všech možných barvách, které můžeme vidět v přírodě na podzim.

Poznávali jsme rozdíly mezi listnatým a jehličnatým stromem.

Vyprávěli jsme si o zvířátkách jak se připravují na zimu, které v zimě spí a které ne.

Navštívili jsme krmelec, ve kterém jsme zanechali pár dobrot pro zvířátka, které si děti pro ně nachystaly. V místním lese si děti vyhrály do sytosti, prolézaly skulinky stromů, zahrály si na schovávanou a taky tvořily obrázky z přírodnin. Barvy podzimu nás provázely i ve třídě, kde jsme s dětmi prováděli pokusy a zkoumali listy a přírodniny v různých situacích. Větrné hrátky jsme vytvořili pomoci padáku, slámek, šátků. Zažili jsme lampionovou stezku, která byla zakončená velmi chutnými dobrotami, které si děti vytvořily pro rodiče. Celý měsíc jsme čerpali energii a užívali jsem si posledních teplých slunečních paprsků.