LISTOPAD U DELFÍNKŮ

30.11.2021

S dětmi jsme v tomto měsíci poznávali znaky a zákonitosti podzimního období. Povídali jsme si o počasí a všímali si změn, které podzim vyčaroval na školní zahradě a v našem okolí. Děti si během měsíce zdokonalovaly matematické dovednosti při počítání přírodnin a listů, vyzkoušely svůj zrakový postřeh při třízení barev a procvičily své ruce během manipulačních činností s využitím dřívek, oříšků a kaštanů. Kromě toho jsme se také seznamovali s tím, jak to vypadá na podzim v lese! Učili jsme se rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy, poznávali jsme zvyky lesních zvířat a dozvěděli jsme se, jak se chystají na příchod zimy. A nebyl by to správný listopad bez oslavy svátku sv. Martina! Ten nepřijel bohužel na bílém koni a nepřivezl dětmi tolik očekávaný sníh, děti ale zkrátka nepřišly! Na naší zahradě je potěšil poník Zuzanka, na kterém se mohly povozit a za odměnu od nich dostal něco na zub. V průběhu měsíce jsme ještě oslavili narozeniny našeho kamaráda Marečka a svátek Alberta a pobavili jsme se během kouzelnického představení s klaunem, během něhož některé děti mohly také pomáhat a kouzlit. A nechyběla ani akce s rodiči, se kterými jsme si užili lampionový průvod a hledání pokladu na naší školní zahradě.