LISTOPAD U DELFÍNKŮ

13.12.2023

Poznávali jsme lidové tradice, které se vztahují k svátku svatého Martina. Děti hrály na toto téma divadlo, učily se nové písničky a básničky, procvičovaly si jemnou motoriku, rozvíjely svou tvořivost a kreativitu během činností k tématu. Svatý Martin nás na bílém koni poctil svou návštěvou na školní zahradě. Kromě tradic jsme poznávali život zvířat na podzim. Zaměřili jsme se na hmyz a vyrobili jsme z přírodnin domečky pro světlušky, které jsme společně s rodiči uspali během odpolední akce na školní zahradě. Předškoláci měli možnost vyzkoušet jak se spí ve školce, což pro ně byl pěkný a zajímavý zážitek. Na konci měsíce jsme si povídali o tom, jak se na zimu chystají zvířata v lese. Stavěli jsme dřevěné modely lesa, děti tvořily, zpívaly, cvičily a hravou formou se tak seznamovaly s děním v přírodě a zvyklostmi zvířat. Děti také během měsíce pobavilo divadlo Koloběžka s "Popletenou pohádkou" a nezapomněli jsme ani na oslavu narozenin našeho kamaráda Marečka.