LISTOPAD U ORLÍKŮ

14.12.2023

Tento měsíc nás provázel s tématem "Sviť světýlko sviť". Vše bylo propojeno pedagogickou diagnostikou dětí. U nových dětí jsme provedli základní vyšetření pomocí diagnostické škály, které dovednosti mají osvojené, u kterých jsou ještě rezervy, u stávajících jsme porovnali pokroky. Seznámili jsme děti s legendou o Halloweenu a povídali si o Svátku zemřelých (Dušičkách), připomněli si také svátek Svatého Martina. 

Ve druhé polovině měsíce jsme si povídali o pohádkách, které známe, postupně se děti seznamovaly s jednotlivými hrdiny, zvířátky a nadpřirozenými bytostmi. Procvičili jsme si také komunikaci, interpretaci pohádky pomocí obrázkových knih, hráli divadlo, připravovali si kulisy a masky.