LISTOPAD U PLAVČÍKŮ

03.12.2020
Věnovali jsme se celý měsíc tématu - les. Poznávali jsme stromy listnaté a jehličnaté. Děti zkoumaly strukturu listu a zkoušely si s listy zajímavé výtvarné hry. Rády pozorovaly lupou větvičky a přírodniny.

Povedl se nám projektový den - Martin na bílém koni.

Děti se naučily pohybovou hru : Na Sv. Martina, kterou si velice oblíbily, a často ji ve
školce hrajeme. Užily si den s koňmi na zahradě, a kdo chtěl, také se na poníkovi povozil.

FOTO ZDE