NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŠKOLKA

18.01.2021

Naše mateřská škola má za cíl vést děti k ochraně životního prostředí a proto se snažíme integrovat do běžných vzdělávacích činností spoustu aktivit a činností podporující vztah k živé i neživé přírodě a k uvědomění si nutnosti ochrany životního prostředí pro další generace.

V rámci výše uvedeného jsme v letošním roce uspořádali spoustu programů, které mají dětem osvětlit a přiblížit nutnost chovat se k okolnímu světu ohleduplně.

  • v rámci akce "Zelené město" jsme se zúčastnili výukového programu o ochraně životního prostředí a děti měly možnost zprostředkovaně vidět nakládání s komunálním odpadem. Na základě tohoto máme v každé naší třídě tašky na třízený odpad a vedeme děti k nutnosti třízení.
  • při pořádání DRAKIÁDY jsme se zaměřili na pozorování změn v přírodě a rozdíly v jednotlivých ročních obdobích.
  • na zahradě a v okolí naší mateřské školy děti sbírají přírodniny, které odevzdáme zástupci mysliveckého sboru, který bude mít v naší MŠ přednášku o lesní zvěři a potřebě péče o tuto zvěř v zimním období.
  • ve třídě Sluníček proběhl projektový den na téma LES. Podzimní čas inspiroval k objevování tajemství lesa. Společně s dětmi si prohlédli přírodniny, které jsme si sami v lese nasbírali a přinesli do školky - šišky, větve, jehličí, mech, kaštany, šípky, kůru stromů, houby, bukvice a mnoho dalších. Zkoušeli měkkost a hebkost mechu, udělali si pokus jeho potřeby vody a vlhkosti. Na kůře stromů pozorovali její hrubost, strukturu i chodbičky červíků. Dozvěděli se, že houby dělíme na jedlé a nejedlé. Ty nejedlé, jedovaté, jsme si prohlédli ve sklenici a krájeli, sušili a voněli k nim. Největším zážitkem pro děti bylo pozorování vylézání červíků z hříbků. Z papírových kartonů a přírodnin si společně vyráběli lesní zvířátka a les. Práce to byla na celý týden, ale společná radost z výsledku byla veliká. Velkou radost dětem udělal tatínek, který do školky přinesl myslivecký klobouk, parohy jelena, srnky a daňka, zuby od divočáka a dokonce i zaječí bobky. Příběhem a povídáním o přípravě lesních zvířátek na zimu jsme téma ukončili.
  • ve třídě Květinek se snažíme o hospodárné nakládání s odpadem a tak jej využíváme k výrobě interaktivních pomůcek pro děti.
  • v naší mateřské škole zprostředkováváme vzdělávání také pomocí přírodovědných koutků, kde děti mohou zkoumat a pozorovat rozličné rostliny a živočichy.
  • ve třídě Berušek jsme se v rámci týdne "PTÁČKŮ NA PODZIM" seznámili s nutností přikrmování ptáku v zimním období a děti vyrobily závěsné lojové krmítka, které jsme rozmístili v blízkosti mateřské školy a chodíme je kontrolovat. Děti také dokážou vysvětlit, proč někteří ptáci na podzim odlétají a někteří u nás přezimují.
  • v rámci spolupráce s jinými subjekty jsme v naší mateřské škole přivítali p. Hošáka, který provozuje farmu s poníky a ten nám povykládal o jejich chovu a způsobu života. Na závěr se děti v rámci dne svatého Martina na ponících povozily. Máme v plánu uspořádat sběr starého pečiva a to předat panu chovateli ke krmení.
  • Každým rokem si s dětmi ve školce povídáme o zvířátkách a proč je důležité jim v zimním období pomáhat s potravou. Jezdíme ke krmelci na Skalky, kde se setkáváme s panem myslivcem a ten dětem vypráví a ukazuje co všechno zvířátkům do krmelce dávají. Bohužel, letošní covidové opatření nám nedovolilo sejít se u krmelce na Skalkách a tak nás pan myslivec přišel navštívit do mateřské školy a udělat si s námi besedu na školní zahradě. Dětem donesl ukázat vzorky potravy, které zvířátkům a ptáčkům dávají. Povídal dětem, jak i oni mohou pomoci a co je pro zvířátka vhodnou potravou, co jim naopak nesmí dávat a předal jim mnoho poznatků a vědomostí.
  • na jaro roku 2021 máme naplánován úklid okolí mateřské školy, kdy ve spolupráci s rodiči, kteří nám pomohou vyrobit nástroje na úklid, projdeme okolí MŠ a vyčistíme jej od komunálního odpadu.

Kolektiv mateřské školy MŠ Máj, K. Čapka 6, Nový Jičín