"Poznejme se!"

21.10.2017

01.06.2018

Závěrečná aktivita projektu CZ.11.4.120/0.0./16_013/0001125 "Poznejme se!" se konala za hranicemi naší republiky, kam se vydali rodiče a děti, společně s některými pedagogy z mateřské školy Máj, Nový Jičín. Oslavili tím i netradičně Den dětí. Jejich cesta směřovala k nevelkému městečku Brzeźnica v Polsku. Jako dárky se vezly také barevné lampiony štěstí a typické české potraviny na piknik, nechyběly koláče, sýry, špekáčky, ovoce a zelenina.

Na krásně vyzdobené školní zahradě již netrpělivě čekali polští rodiče s dětmi a zaměstnanci z místní mateřské a základní školy, kteří nás vřele přivítali. Nejdříve vystoupily se svým programem místní děti, přidaly se i ty naše se svým představením písní, anglických her a tanečků. Po vydatném rautu následovalo sportovní klání mezi polskými i českými dětmi. Společně si vyzkoušely spoustu atraktivních a zajímavých disciplín, zaskákaly si na nafukovacích atrakcích. No a závěr patřil samozřejmě veselému hodnocení a předání odměn. Ptáte se, kdo byl lepší, kdo vyhrál? Přece všichni.

Domů jsme odjížděli s pocitem krásně prožitého dne a s dojmy navázaných přátelských vztahů. Pohodová atmosféra provázela všechny rozhovory mezi dětmi i dospělými, kde cizí jazyk nebyl žádnou překážkou.

Společné setkání splnilo dokonale cíle projektu.

FOTO ZDE


DUBEN 2018 NOVOJIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ


26. 03. 2018

V pondělí 26.3.2018 předškolní děti z MŠ K.Čapka, MŠ Jubilejní, MŠ Vančurova a MŠ Loučka vycestovaly společně se svými učitelkami do Polska. Tento výlet se uskutečnil v rámci projektu "Poznejme se!", do kterého se naše mateřská škola zapojila. Děti z polské mateřské školy nás navštívily už 2x a tentokrát byla řada se setkáním na nás. Vycestovali jsme ráno v 7.45 hodin do Polského města Racziborz. Cílem byla MŠ, která se nachází kousek za Raciborzi. Děti i paní učitelky už nás očekávaly a po společném přivítání jsme se rozdělili do 8 smíšených skupin. Každou skupinu si pod svá křídla vzala jedna polská paní učitelka a pak jsme se už rozešli na jednotlivá tvořivá stanoviště. Barvili jsme, lepili, stříhali, špendlili velikonoční ozdoby a seznamovali se s tradicemi a zvyky velikonočních svátků v Polsku. Po práci bývá hlad a proto jsem se šli všichni posilnit připravenou dopolední svačinkou. Svačinky, které dětem připravily doma maminky jsme ani nevytáhli, jak nám chutnalo, tak se maminky doufám na nás nezlobí. Samozřejmě, že musí být čas i na hraní, děti si mohly prohlédnout všechny třídy, pohrát si s hračkami a zadovádět společně s polskými dětmi. Jak se domluvily? Děti se domluví vždy. Hledání zajíčkova pokladu na školní zahradě byla další naplánovaná aktivita a dětem se moc líbila, každý našel svůj poklad v podobě tašky se spoustou dobrotek. Následoval odjezd do Racziborze, kde byl v místní restauraci zajištěn oběd. Na čem jsme si pochutnali? Na hovězí polévce, kuřecím řízku s hranolkami a zeleninovým salátem. Byla to dobrota. Po obědě jsme šli na prohlídku místního zámku, po které jsme se pak na nádvoří společně rozloučili a vydali jsme se na cestu domů. Cesta nám rychle utekla, povídali jsme si o prožitém dni, co se nám líbilo, co nám chutnalo. A protože se nám na výletě moc líbilo, těšíme se na další, na který pojedeme společně s rodiči a uskuteční se v červnu.

FOTO I. ČÁST ZDE

FOTO II.ČÁST ZDE


2.03. 2018 - Tvoříme dárky pro kamarády z Polska

FOTO ZDE


27.02. 2018 - IV. setkání MŠ Máj Nový Jičín s partnerskou školou v Brzeźnici

FOTO ZDE

23.11.2017

III. setkání MŠ Máj Nový Jičín s partnerskou školou v Brzeźnici

Dne 22. 11. 2017 se uskutečnilo další přátelské setkání s polskými kolegyněmi a dětmi z partnerské MŠ a ZŠ v Brzeźnici. Přijelo 25 dětí a pět pedagogů, kteří se na sportovní dopoledne velmi těšily, protože sami ve škole velkou tělocvičnu s vybavením nemají.

Zázemí s tělocvičnou, pro sportovní dopoledne, nám poskytla střední škola Eduka, kde jsme se v 8.30 h. společně setkali s polskými partnery. Děti se převlékly do jednotných triček a šusťákových bund s logem projektu a polské děti dostaly malé občerstvení, po dlouhé cestě.

Úvodem všechny zúčastněné přivítala paní ředitelka a pro navození sportovní atmosféry a na rozehřátí, vyzvala všechny děti i dospělé k zumba tancům, cvičitelka Venda Ostřanská. V tělocvičně bylo nachystáno 10 stanovišť se sportovním náčiním, které bylo zakoupeno rovněž z projektu "Poznejme se". Studenti z Eduky spolu s pedagogy, si rozdělili děti do deseti družstev, po osmi dětech a po celou dobu sportovního dopoledne se o děti starali. Disciplíny byly zajímavé, pro některé děti i motoricky obtížné, ale každý se snažil a zábavné sportovní dopoledne si užil. Všichni dostali pamětní medaili a polští kamarádi si odnesli i malý dáreček (terčík s míčky).

Na oběd se děti z MŠ Máj rozešly do svých MŠ a polská delegace poobědvala v nedaleké restauraci na zimním stadionu. Poté je čekala návštěva Kloboučnického centra, kde si děti prohlédly interaktivní výrobu klobouků, které si pak mohly samy vyzkoušet a svůj malý klobouček si také nazdobit a jako dáreček si odvézt domů.

Společně jsme si prohlédli také naše čtvercové náměstí s podloubím a se sochou sv. Mikuláše, bystou G. Laudona a kašnou s morovým sloupem.

Děti unavené sportovním kláním a tvorbou kloboučků se již těšily na návštěvu kamarádů z MŠ K. Čapka, kde posvačily a mohly si hrát ve třídách společně s českými kamarády. Pedagogové si prohlédli obě sousedící MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova a sdíleli společnou problematiku vzdělávání, vybavení škol a personální politiku škol v obou zemích.

Setkání splnilo cíle projektu, polské děti si měly možnost vyzkoušet a ověřit své pohybové dovednosti a limity, pedagogové navázali na předešlá setkání a přátelská atmosféra vedla k bohatým neformálním rozhovorům, kde již ani cizí jazyk nebyl velkou překážkou. Všichni zahraniční účastníci se měli možnost seznámit s regionálními specifiky a historií partnerského města Nový Jičín a poznat v praxi zázemí a provoz MŠ Máj.

Poděkování patří všem organizátorům a týmu, který se na náročné přípravě celé akce podílel.


V evropském projektu spolupracuje i NJ školka

24. listopadu 2017, 11:44, Nový Jičín, Petra Dorazilová


Je běžné, že ve vzdělávacích projektech Evropské unie figurují základní a střední školy. Naproti tomu je poměrně ojedinělé, když do těchto aktivit vstoupí školy mateřské. Konkrétně jedna z těch novojičínských teď zahájila spolupráci se školkou z Polska.

ODKAZ na reportáž TV Polar ZDE

FOTO Z PROJEKTU "POZNEJME SE!" - akce č. III. najdete ZDE

ODKAZ NA reportáž č. 2 TV Polar ZDE9. 11. 2017

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace je zapojena do projektu s názvem "Poznejme se!", reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001125, který je realizován v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, z Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko .

Ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017 proběhlo první setkání zaměstnanců naší mateřské školy a polského partnera (Základní a mateřské škola v Brzeźnici) v polském pohraničním městě Racibórz a jeho okolí. Po příjezdu nás čekalo milé přivítání polských partnerů. V konferenčním salonku hotelu nás důmyslně polští kolegové usadili mezi sebe po malých skupinách, což přispělo k neformální příjemné atmosféře. Velmi rychle se rozptýlil počáteční ostych, pominula jazyková bariéra a všichni si vzájemně vyměňovali informace, týkající se práce učitele v MŠ i ZŠ.

Zajímavé bylo, že na polské straně je běžné, že někteří učitelé nemají plný úvazek v jedné škole, ale dochází vyučovat i do více ZŠ i MŠ a že předškolní děti v MŠ nespí, nemají zde lehátka a pouze odpočívají.

Následující den patřil pracovním workshopům, kde jsme společně s polskými kolegy ve skupinách sbírali náměty pro svou práci. Vyráběli jsme dekorativní výzdobu vhodnou na podzimní tvoření.

Příjemná byla také komentovaná prohlídka místního zámku Piastowskiego. Velké poděkování patří také za výborné a bohaté občerstvení ve formě rautů a oběda, kde jsme měli možnost ochutnat jejich národní jídlo.

Cílem prvního setkání v PL bylo vzájemné poznávání a porovnání tradic a kultur a také jazyka obou zemí. Setkání se vydařilo, společné sdílení bylo užitečné jak pro pedagogy tak pro provozní zaměstnance, splnilo naše očekávání a naplnilo plánované cíle této vzájemné návštěvy.

Další aktivity projektu budou věnovány dětem. Následující aktivita partnerských škol zaměřená na sport se uskuteční v Novém Jičíně dne 22. 11. 2017.

FOTO záznam I. část -  Aktivita č.II

FOTO záznam II. část -  Aktivita č. II

ODKAZ na polské partnery Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnici ul. Kozielska 1147-411 Rudnik


06. 11. 2017

Nový Jičín 06. 11. 2017

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001125

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace v rámci projektu "Poznejme se!" vás zve na III. setkání pod názvem SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, které se bude konat dne 22. 11. 2017 v Novém Jičíně.


Harmonogram :

8.30 příjezd účastníků do tělocvičny Střední odborné školy Educa,B. Martinů 1994/4 741 01 Nový Jičín ( 25 Pl dětí + 5 Pl učitelů)

8.30 - 9.00 svačina pro 25 Pl dětí + 5 Pl učitelů

9.00 - 12.00 zahájení "Sportovního dopoledne" (pro 25 Pl dětí a 55 ČZ dětí MŠ Máj , NJ)

12.00 - 13.00 oběd na Zimním stadioně

13.00 - 13.30 prohlídka náměstí Nového Jičína

13.30 - 14.30 návštěva kloboučnického muzea a workshop - výroba kloboučku 25 Pl dětí

14.30 - 16.00 prohlídka, hry a odpolední svačina v MŠ K. Čapka 25 Pl dětí

Koordinátor projektu Jarmila Šimurdová


11. 10. 2017

Racibórz; 11.10.2017 r.

Stowarzyszenie Dorzecza Górnej Odry

Euroregionu Silesia

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001106

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rudnik oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy w ramach projektu pt. "Poznajmy się!" , organizują spotkanie II, które odbędzie się w dniach 20-21.10.2017 r. w Raciborzu oraz Brzeźnicy.


Harmonogram:

20.10.2017 r.- Racibórz

17:00- przyjazd uczestników z Mateřská škola Máj Nový Jičín do Hotelu Polonia

plac Dworcowy 16, 47-400 Racibórz , pokoje 2 osobowe dla 34 osób.

18:00- Kolacja integracyjna, przywitanie gości, omówienie harmonogramu naszych działań.

21.10.2017 r. Brzeźnica - ZSP ul. Kozielska 11

9:00- 12:00 - warsztaty plastyczno -techniczne "Dary jesieni "

12:30- 13:30- obiad w Zajeździe Biskupim

13:45- 14:45- zwiedzanie Zamku Piastowskiego i Raciborskiego Rynku.

Koordynator projektu Marzenna Mruk-Otulak


10. 10. 2017

Náš projekt s názvem "Poznejme se!", reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001125, předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, byl na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Euroregionu Silesia dne 7. 9. 2017 schválen k financování. Výše schválené dotace z ERDF činí: 9 560,67 EUR (85 %).

Vzhledem k dobré dostupnosti sousedícího státu Polska, projekt umožňuje žádanou přeshraniční spolupráci naší mateřské školy se ZŠ a MŠ v Brzeźnicy (PL).

Cílem projektu je vzájemné poznávání a porovnání tradic a kultur obou zemí, srovnání a inspirace v oblasti vzdělávání předškolních dětí, obeznámení s pozicí pedagogů v systému vzdělávání, způsob financování školství a také navázání úzké spolupráce s rodiči a partnerskou školou při společném sdílení v rámci vzájemných návštěv s dětmi, rodiči, pedagogy a zaměstnanci školy.

Datum zahájení projektu 1. 10. 2017, datum ukončení 30. 6. 2018.


REALIZACE PROJEKTU 1. 9. 2016 - 30. 6. 2018

Setkání před schválením projektu

Naše MŠ zahájila v rámci Fondu mikroprojektů "PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO" v Euroregienu Silesia Opava, podporovaného Evropskou unií, vzájemnou spolupráci s mateřskou školou a základní školou v polské Brzeznici.

Z důvodu plánování společného projektu se zástupci naší MŠ zúčastnili v Polsku společného setkání se zástupci polské školy a s koordinátory projektu a polští pedagogové a pracovnice Silesia zase v mateřské škole K. Čapka. Během obou schůzek si mohly učitelky prohlédnout školské zařízení, setkat se s dětmi i pracovníky zařízení.

Dohodli jsme se, že cílem projektu bude poznávání a porovnání tradic a kultur jednotlivých zemí, formou výměnných pobytů a návštěv. Dětem umožníme poznání jiného jazyka a regionálního prostředí dané země. Pro pedagogy bude cenné poznání a srovnání metod a forem vzdělávání předškolních dětí, seznámení s problematikou pedagogů v systému vzdělávání, s formou řízení a financování školství v obou zemích a v neposlední řadě navázání a prohloubení spolupráce s rodiči a partnery školy i do budoucna.