LISTOPAD U MOTÝLKŮ

23.12.2022

Listopad jsme začali týdnem věnování se dušičkám a Halloweenu, kde děti přišly do školky v kostýmech a užily si Halloween párty. Čekalo na ně spoustu zábavy, strašení, soutěže, tanečky a dobroty. Další týden jsme věnovali Martinovi, kterého jsme celý týden vyhlíželi, zda za námi do školky přijede. Děti ztvárnily legendu o Martinovi pomocí divadla, které hrály s obrázky na špejli. Vyráběli jsme koně, podkovy a také si upekli svatomartinské rohlíčky. 11.11 jsme si užili svatomartinské dopoledne, hráli si s umělým sněhem, soutěžili ve sběru podkoviček, zvládli slalom na koni a čekali jsme na Martin, který za námi do školky zavítal. Přijel na bílém koni povědět dětem legendu o sobě, ukázal dětem svůj meč a snad předpovídal trochu toho sněhu. Děti se mohly povozit na poníkovi. V listopadu jsme se věnovali také barvičkám, počasí a přírodě, jak se venku mění. Chodili jsme na procházky a pozorovali přírodu. Probrali jsme možnosti počasí, zkoumali odkud se bere tornádo a kde končí duha. Také jsme se věnovali skupinové logopedické chvilce, práci s dechem a rozhýbávání jazyka. V posledním týdnu už jsme se začali těšit na Mikuláše, čerta a anděla. Připravovali jsme si pro ně básničky a tvořili v ateliéru.