ŘÍJEN U BARVIČEK

10.11.2020

Celý tento měsíc jsme s dětmi pozorovali měnící se přírodu (děti pojmenují nebo ukážou na podzimní barvy) dozvěděly se proč padá listí a do jakých barev se stromy zabarvují, jaké plody nám na podzim dozrávají a co z nich můžeme vyrobit. Sledovaly přírodu v přírodě a k tomu využívaly lupy (pozorování sítě žilek v listech, barvy na jablkách, co ukrývají šípky, šišky, ořechy ...). Děti na základě pokusu umí vysvětlit, co se stane s rozkrojeným nebo otlučeným jablkem (vše si pečlivě zaznamenávaly, měřily a pozorovaly). Z barevných listů a plodů jsme vytvářeli Land art, z čehož byly děti nadšené a velmi jsme si to všichni užili (barevné plody a listy jsme s dětmi poskládali do tvaru jablka a poté jsme vytvořili třídní koláž z fotek). Vznikali různí skřítci z přírodnin, frotáže listí, děti vyráběly jablka z vlny a ptáky z bambulí.

Toto období jsme také využili k podzimní tradici pouštění draků. S dětmi jsme draky vyráběli, četli jsme s nimi pohádky a příběhy o dracích. Děti se naučily několik básniček, písniček a s draky jsme si také zacvičili a zahráli různé honičky. Místo plánované "Drakiády" nám díky šikovných rodičů a dětí vznikla krásná dračí galerie a moc bychom jim za to chtěli poděkovat 😊. S dětmi jsme si také užili velký dračí den plný zábavy, tance a masek. 😊

Ke konci října jsme přicházeli na to, co se děje s ptáky na podzim. Děti pracovaly s informacemi z internetu, encyklopedií s různými obrázky. Děti umí vyjmenovat tři ptáky, které migrují do teplých krajin a tři ptáky, o které se v zimě staráme a proč tomu tak je. 

FOTO ZDE