ŘÍJEN U BROUČKŮ

18.11.2021

Tento měsíc byl u nás opět bohatý a přinesl tato témata:....· Ovoce a zelenina, to je zdravá pochutina

Zde si děti přinesly ovoce a společně s nimi jsme poznávali jeho barvy, chutě a vůně. Závodili jsme s velkými jablky a naučili jsme se básničku o vitamínech, taneček Cib, cib, cibulenka", dramatizaci pohádky,, O červené řepě", ale také různé písničky k tématu.

V centrech aktivit jsme experimentovali s jablkovou sopkou, vyráběli ovocné lodičky a pouštěli je ve vodě. Jako mňamku jsme si vyrobili vlastní ovocné smoothie. Závěrem tématu byla návštěva tržiště s ovocem a zeleninou.

· Zvířata domácí a volně žijící

Toto téma bylo pro děti velmi zajímavé, neboť třídily a popisovaly zvířata a ptáky, povídaly si o jejich krmení, chování a znacích.

Zanotovali jsme si tématické písně,, Zajíček ve své jamce", Šel medvěd po cestě", a to proto, aby nám šly výtvarné práce - skládání origami, pěkně od ruky. Zvířecí téma jsme završili malováním exotického zvířátka dle vlastní fantazie.

· Les, pole, louka

Třida se v tomto týdnu malinko proměnila v lesní krajinu. Obklopovaly nás větvičky stromů, keřů a podzimních plodů.

Děti třídily stromy na jehličnaté a listnaté, a učily se poznávat základní druhy. Zopakovaly si, jak se chovat na louce, v lese a na poli. V centrech aktivit jsme prováděli spoustu činností k tomuto tématu, například pokusy se šiškami nebo výrobu vlastních stromů z přírodních materiálů. Nemohli jsme také zapomenout rozhýbat svá tělíčka a to na pohybovou písničku,, Jak rostou stromy".

Tečkou za tímto tématem byla bojová hra, kterou jsme podnikli v lese na Skalkách. Bojová hra se skládala z pořádného výšlapu, ale také ze zdolávaní překážek s následným plněním úkolů. Jedním z úkolů bylo nalézt krmelec a přinést zvířátkům na zimu krmení.

Perný měsíc jsme završili návštěvou kina v Novém Jičíně a zapojili se do výtvarné podzimní soutěže s vlastní tvorbou.