ŘÍJEN U DELFÍNKŮ

07.11.2022

Celý měsíc jsme věnovali poznávání znaků podzimního období, povídali jsme si o tom, jaké ovoce dozrává na zahrádkách a zopakovali jsme si, co víme o lese a jeho obyvatelích. Užili jsme si výtvarné aktivity a tvoření s barvami, procvičili jsme si grafomotorické dovednosti, zkoumali jsme, co ukrývá ovoce, ochutnávali jsme ho, krájeli a pozorovali. Zahráli jsme si pohádky a hry, cvičili jsme a také jsme potrápili naše mozkové závity při počítání, slabikování a poznávání různých druhů lesních stromů a lesních zvířat. Užili jsme si barevnou krásu naší školní zahrady, kde jsme si zadováděli s listím a stavěli domečky pro skřítky z přírodnin. Rodiče jsme pozvali na zábavné odpoledne, na kterém měli možnost mimo různých aktivit a soutěží ochutnat pomazánky z naší školní kuchyně. Oslavili jsme také narozeniny našich kamarádů, kterým jsme uspořádali ve třídě malou oslavu.