ŘÍJEN U PASTELEK

03.12.2020

PODZIM KLEPE NA DVEŘE

V tomto měsíci se děti seznamovaly s podzimním obdobím, s jeho změnami a podzimními barvami. Děti se učily formou prožitku, kdy jsme sbírali listí a přírodniny v okolí školky a následně jsme z nich tvořili podzimní koláže, podzimní koruny.

O NEPOSLUŠNÉM JABLÍČKU

V tomto týdnu se děti učily poznávat a pojmenovat druhy ovoce, jejich vůně a chutě. Učily se rozlišovat co je větší a co menší, a taky zákl. číselnou řadu 1-5. Děti poznávaly ovoce hmatem, čichem, chutí. Také se naučily píseň: ,, Měla babka 4 jabka ´´. Povídali jsme si, jak je ovoce prospěšné a k čemu slouží a také co se z něj vyrábí. Na závěr týdne jsme si udělali menší ovocnou ochutnávku a s dětmi jsme si společně udělali "Moštový den", kdy jsme jablíčka oloupali, odšťavnili na výborný mošt, který dětem chutnal.

DRÁČEK PAPÍRÁČEK ANEB DRAČÍ SLET

Cílem tohoto týdne bylo, aby děti porozuměly v rozsahu dětského chápání tomu, že svět je proměnlivý, rozmanitý. Týden jsme začali pohádkou ,, Dráček papíráček´´ na kterou navazovaly další činnosti ( práce s obrázky, třídění, řazení). Procvičovali jsme, jak jemnou (navlékání korálků drakovi, práce s plastelínou, grafomotorika - dokresli draka), tak hrubou motoriku (cvičení s drakem, překážková dráha - dračí slet). Jelikož nebylo možno uskutečnit tradiční DRAKIÁDU, zapojili jsme rodiče a vyzvali je ke společné práci s dětmi, aby vytvořili svého draka. Do akce se zapojila většina a v prostorách školky vznikla GALERIE DRAKŮ.

JAK MRKEV HLEDALA SVOJI BARVU

Děti se v tomto týdnu učily poznat rozdíl mezi ovocem a zeleninou, pochopit, že zelenina je součástí zdravého životního stylu a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Děti se zájmem poslouchaly pohádku" ,, Jak mrkev hledala svoji barvu´´, děti se naučily báseň s pohybem ,, Brambora´´, která je moc bavila. Naučily se také píseň: ,, Šel zahradník do zahrady´´.