ŘÍJEN U PLAVČÍKŮ

15.11.2022

V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali tématu Podzim. Povídali jsme si o počasí na podzim, děti počasí dramaticky ztvárňovaly. Učily se podzimní básničky. Zpívali jsme u klavíru písničky Podzim, Máme draka na provázku- děti rytmizovaly na hudební nástroje. Vyzkoušely si různé výtvarné aktivity na podzimní téma- obtiskovaly listy, kreslily linie listů úhlem, rudkou a tuší. Malovaly podzimními odstíny barev .

Společně s rodiči jsme si užili Podzimní setkání na zahradě MŠ.