ŘÍJEN U ROBINSONŮ

07.11.2023

Tento měsíc jsme se zaměřili na jednotlivá roční období, jejich měsíce a zejména pak podzim a jeho charakteristické znaky. Děti se pomocí rozmanitých aktivit, činností a úkolů více orientují v roční časové ose. Dokážou bezpečně pojmenovat jednotlivá roční období, přiřadit k nim jejich měsíce a podzimní měsíce také pojmenovat. Naučily se nové písně a říkanky s pohybem, společně i individuálně jsme rozvíjeli řečové schopnosti, proběhla také první lekce tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Jedná se o metodu, která rozvíjí schopnosti dětí sluchově vnímat hlásky, slabiky a slova. Vede mimo jiné děti k sluchovému rozlišování jednotlivých hlásek, spojování a rozkladu slabik, určování délky slabiky a rozvíjí předčtenářské dovednosti. Našemu kamarádovi Lukáškovi jsme tento měsíc také popřáli k jeho svátku.