ÚNOR U BERUŠEK

20.03.2022

Měsíc únor byl plný zábavy. První únorové dny jsme zahájili ve sportovním duchu a to olympijskými hrami. S dětmi jsme si pověděli, jaké zimní sporty znají, co to je vůbec olympiáda. Vysvětlili jsme si jednotlivé barvy olympijských kruhů a ukázali si státy na mapě a glóbusu. Zahráli jsme si spoustu her. Děti využily svou fantazii k vytvoření zimního stadiónu.

V dalších týdnech nás provázelo poznávání vlastního těla od smyslů až po kostru. Děti pomoci prožitků a her poznávaly vlastní tělo a také kamarády - například podle hlasu i hmatu. Za pomoci modelu kostry a trupu jsme prozkoumali jednotlivé kosti a vnitřní orgány v těle. Zatančili jsme si na písničky Hlava, ramena, kolena, palce, Když máš náladu.

V závěru měsíce jsme se věnovali Masopustu. Ve školce nás navštívili pracovníci muzea z Fulneku, kteří dětem vysvětlili, co to Masopust je. Vyráběli jsme společně masky, jitrnice, papírové koláče ale i klobouky na průvod městem. Nejvíce jsme se těšili na společné odpoledne s rodiči na školní zahradě, kde jsme si to moc užili. Zatancovali jsme si, zazpívali, viděli spousty masek, tradici pochování basy a mohli si koupit voňavé domácí koblížky, výbornou horkou čokoládu . Na závěr týdne jsme šli s celou naší školkou do masopustního průvodu na náměstí, které jsme rozzářili s barevnými klobouky.