ÚNOR U BROUČKŮ

15.03.2023

V měsíci únoru si děti prostřednictvím různých aktivit, her a činností osvojily poznatky o lidském těle a smyslech. Téma se dětem velmi líbilo, aktivně vyhledávaly informace v encyklopediích a časopisech. Jelikož se tento rok konal karneval v duchu Pravěku, seznámily se děti s životem pravěkých lidí, života v té době, včetně oblíbených dinosaurů. Společně jsme vytvořili dekorace a výzdobu na karneval. Dle reakcí byli všichni, jak děti, tak i rodiče s karnevalem velmi spokojeni.