ÚNOR U KVĚTINEK

20.03.2023

Celý únor jsme se věnovali pravěku, pravěkým lidem, zvykům, naučili jsme se tanec Hu alile, který jsme nakonec předvedli i rodičům na karnevale, jenž se také nesl v duchu pravěku. Tvořili jsme ze samotvrdnoucí hmoty korále, zuby, fosílie, také z keramiky pravěké destičky, na které děti malovaly obrázek vztahující se k tématu. Dozvěděli jsme se, jak vypadal mamut, kdo to je archeolog, co jsou to vykopávky…