ÚNOR U NÁMOŘNÍKŮ

03.03.2023

Měsíc únor jsme začali tématem: Co nám říká teploměr? Povídali jsme si o významu teploměru. K čemu slouží, jak poznáme teplo a naopak zimu. Zaměřili jsme se i na počasí, které máme a naučili jsme se vyjmenovat všechny druhy počasí. Dalším tématem tohoto měsíce bylo: V ordinaci pana doktora Práška. Probudili jsme zájem o péči o své zdraví a učili jsme se předcházet nemocem, úrazům. Dozvěděli jsme se, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro naše zdraví. Znát pravidla čistoty, hygieny, stolování – proč je nutné je dodržovat. Měli jsme činnosti, které u dětí rozvíjely pozitivní vztah k lékaři a zároveň prohlubovaly poznatky o lidském těle. Poznali jsme lékařské povolání. Od doktora jsme se přesunuli na hokejový stadion. S dětmi jsme si povídali o zimních sportech. Rozvíjeli jsme fyzickou i psychickou zdatnost. Zaměřili jsme se na pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky. Uvolnili jsme si ramenní kloub a zápěstí pomocí grafomotoriky. Naučili se nové písničky a básničky a pracovali jsme v centrech aktivit. Oslavili jsme narozeniny naší kamarádky Markétky a svátek kamaráda Alexe. Na konci měsíce jsme si uspořádali třídní karneval. Děti předvedly své kostýmy, plnily úkoly, tančily a dostaly odměny.