ÚNOR U ORLÍKŮ

26.02.2021

Téma: Ten dělá to a ten zas tohle..........Celý měsíc jsme se věnovali tématu povolání. Téma bylo zaměřené na seznamování dětí s různými profesemi, vytváření pozitivního vztahu a podtržení významu jednotlivých profesí. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi povoláním a řemeslem. Připomenuly si, na jakém pracovišti pracují jejich rodiče a co dělají. Ví, proč musejí lidé chodit do práce, jaké předměty se vážou ke konkrétní profesi, umí vyjmenovat několik profesí. Do tématu jsme zařadili i Maškarní ples, který se z důvodu pandemie covid-19, konal v dopoledních hodinách v MŠ. Děti přišly v kostýmech různých povolání a ples jsme si společně užili

FOTO ZDE  TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

FOTO ZDE   MAŠKARNÍ KARNEVAL

VIDEO ZDE  MAŠKARNÍ TANEC