ÚNOR U PASTELEK

19.03.2021

PTÁČCI V ZIMĚ - cílem tohoto týdne bylo přiblížit tématiku života ptáků v zimě, pozorovat přírodu kolem nás a vést děti k péči o ptactvo v zimě. Naučili jsme se píseň HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU. Děti kreslily ptáky dle předlohy, vyráběly a modelovaly ptáčky. Po celý týden jsme hráli pohybové hry na dané téma. Ptáky jsme společně pozorovali na zahradě i v okolí MŠ, kdy jsme jim nosili potravu do krmítek. Toto téma děti velmi zaujalo, děti navzájem hezky spolupracovaly.

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ - následující týden bylo seznámení dětí s lesní zvěří hravou formou. Děti byly zasvěceny do dramatických činností, kde zapojily svou fantazii, improvizovaly a projevovaly se. Děti se díky uvolnění a improvizaci začaly méně ostýchat. Při dramatických činnostech se naučily nebát se projevovat před ostatními dětmi a lépe pracovat se svým tělem. Plánované cíle byly naplněny, dětem byl poskytnut dostatečný prostor pro získání zkušeností bez vnějšího nátlaku pro všechny činnosti. Z toho týdne vzniklo spoustu krásných výrobků.

JE TU SVÁTEK, VELKÝ BÁL, DĚTI MAJÍ KARNEVAL - cílem tohoto dvoutýdenního bloku byl rozvoj schopnosti poznávat a pojmenovat barvy, jejich odstíny, rozlišování geometrických tvarů, orientace v číselné řadě, rozlišování základních prostorových pojmů a zdokonalovaní sebeobslužných činností. Po celou dobu nás provázela veselá karnevalová atmosféra doprovázená hudbou, tancem, výrobou klobouků, škrabošek a klaunů.