ÚNOR U ROBINSONŮ

04.03.2024

V měsíci únoru jsme si připomenuli tradice spojené s Masopustem. Pověděli jsme si, do jakého časového období tato tradice spadá a jaké aktivity se v této době odehrávají. Pojmenovali jsme si maškary doprovázející masopustní průvod, vysvětlili jejich roli, řekli si, jaká tradiční jídla jsou typická pro toto období, ale také, kdy končí období veselí a nastává období postní.

Pro děti byly opět připraveny rozmanité aktivity, které byly nejen zábavné, ale zejména zaměřené na rozvoj všech dílčích oblastí vývoje. Procvičili jsme hrubou i jemnou motoriku, věnovali se rozvoji řečových schopností od dechových a fonačních cviků přes oromotorická cvičení až po gramatickou stránku řeči. V rámci aktivit si děti procvičily zrakové i sluchové vnímání, předmatematické i předčtenářské dovednosti…..

Tento měsíc jsme oslavili narozeniny s našimi kamarády Liou, Vítkem a Markétkou.