ZÁŘÍ 2021 U ROBINSONŮ

06.10.2021

Září je měsíc adaptace nových kamarádů na nové prostředí. Také u nás jsme tento měsíc věnovali seznamování s kamarády, prostředím školky, školní zahrady a režimem ve třídě Robinsonů. Děti se učily jména svých kamarádů, ale také názvy značek, které budou už po zbytek docházky do školky patřit jen jim. Seznamovaly se s prostředím třídy, herny a dalších prostor, učily se, kde mají jednotlivé hračky a pomůcky své místo. Nedílnou součástí třídy jsou také třídní pravidla, která si děti společně vytváří, učí se je pojmenovat, konkretizovat, postupně všechna dodržovat, a hlavně se učí, k čemu vůbec pravidla slouží a že jsou pro život, bezpečí a jistotu velmi důležitá. V závěru měsíce jsme se v rámci projektového týdne věnovali jablíčkům a všemu okolo jablíček. Tvořili jsme, malovali, cvičili a zpívali o jablíčkách a společně s rodiči jsme si pak užili naši první společnou zahradní "Jablíčkovou slavnost".