ZÁŘÍ U BERUŠEK

15.10.2021

Září u Berušek se neslo v duchu adaptace na nové prostředí a kamarády. Učili jsme se orientovat v novém prostředí, seznamovali jsme se novými kamarády a poznávali školku a její okolí. Společně jsme si vytvářeli pravidla naší třídy, abychom se ve školce cítili dobře a bezpečně.