ZÁŘÍ U BERUŠEK

11.10.2023

Prvního září jsme do naší třídy Berušek přivítali nové i stávající děti, které před vstupem do školky čekal náš kamarád Mimoň. Na uvítanou dostaly děti malou sladkou odměnu.

V prvních dnech jsme se s dětmi seznamovali s naší třídou a vytvořili si společně pravidla, díky kterým se nám ve školce bude líbit. Abychom se lépe poznali a naučili se jména svých kamarádů, hráli jsme různé hry.

A jelikož nám počasí v září přálo,trávili jsme hodně času na zahradě, kde si děti hrály s hračkami, jezdily na koloběžkách, odrážedlech, hrály si na písku. Také jsme chodili na procházky a poznávali okolí kolem nás.

S dětmi jsme navštívili první akci na náměstí, připravovanou zaměstnanci z řad sociální péče. Jmenovala se "Ozdobme naše náměstí – kreslíme křídou". Zde jsme namalovali křídou svůj obrázek na chodník, a poté jsme byli odměněni sladkou tečkou a diplomem. Moc se nám líbilo i divadelní představení a vystoupení dětí s handicapem.

Celé září se tak neslo v duchu adaptace na nové prostředí a kamarády. A než jsme se stihli pořádně rozkoukat, je září pryč, a my se už teď moc těšíme na říjen!