ZÁŘÍ U DELFÍNKŮ

19.10.2022

Začal nový školní rok a do třídy nastoupili malí kamarádi, kterým jsme celý měsíc pomáhali s tím, aby se v novém prostředí cítili dobře. Učili jsme se proto orientovat ve třídě a v celé školce, poznávat svou značku, znát název třídy a třídní pozdrav. Stanovili jsme si společně pravidla, učili se zacházet s různými stavebnicemi a výtvarnými pomůckami, společně jsme cvičili, hráli různé hry a tvořili. Děti se také pobavily u divadelního představení s názvem "Mokrá pohádka", které se jim moc líbilo. Závěr měsíce jsme využili k poznávání znaků a zákonitostí podzimního období prostřednictvím pohádky o poslední vlaštovce, učili jsme se hledat v encyklopediích a pracovat s lupou.