ZÁŘÍ U DELFÍNKŮ

10.10.2023

Na začátku školního roku se děti seznamovaly s prostředím třídy, školy, novými kamarády a učitelkami. Povídali jsme si o prázdninových zážitcích dětí, vytvářeli jsme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve školce. Učili jsme se zásadám bezpečného chování při pobytu ve třídě i na školní zahradě. Děti si hrály, zpívaly, cvičily, tvořily, a během těchto aktivit se vzájemně poznávaly a učily se spolu komunikovat. Závěr měsíce nám zpestřilo kouzelnické vystoupení.