ZÁŘÍ 2022 U NÁMOŘNÍKŮ

30.09.2022

V měsíci září jsme se společně seznámili s novými kamarády, prostředím mateřské školky, hračkami, denním režim a školní zahradou. Poznávali jsme své jméno, značku, jména kamarádů
a paní učitelek. Vytvořili jsme si společná pravidla soužití ve třídě Námořníků. Rozvíjeli jsme sebeobsluhu, hygienické a zdravotně preventivní návyky. Naučili jsme se přivítací básničku
a písničku o pravidlech. Na konci měsíce nás navštívilo divadlo Koloběžka, které se dětem moc líbilo. Také jsme oslavili narozeniny a svátky našich kamarádů.