ZÁŘÍ U ORLÍKŮ

29.09.2022

Děti poznávaly prostředí mateřské školy. Seznamovaly se s režimem dne a pravidly chování v MŠ. Navazovali jsme nové vztahy mezi sebou navzájem. Zaměřili jsme se na zvládání sebeobsluhy a upevňování hygienických návyků. Různými zajímavými činnostmi jsme usnadnily adaptaci na prostředí v MŠ a pomáhaly vytvářet přátelské prostředí.

V naší třídě se snažíme být ohleduplní, tolerantní a kamarádští při hře i ostatních činnostech. Tento měsíc jsme se opět zúčastnili projektu "Ukliďme Česko", tentokrát v okolí Loučky, kde jsme posbírali 2 plné pytle odpadků. Také jsme se vydali podívat na akci "Křída", která proběhla na náměstí. Nakreslili jsme obrázky, které zdobily náměstí. Oslavili jsme narozeniny Davídka, Tomáška a Adélky. Strávili jsme spoustu času na zahradě, kde nás navštívily děti a paní učitelky ze speciální základní školy Komenského z Nového Jičína. Zvládli jsme vyjít až k lanovce pod Svincem. Děti adaptaci zvládly úžasně a my se těšíme na další společný měsíc.