ZÁŘÍ U PASTELEK

15.09.2020

Začátek školního roku jsme zahájili pod novým názvem třídy ,, PASTELKY.´´ Do nového školního roku jsme pro děti připravili malé dárečky ve formě pastelky se sladkým překvapením. Cílem tohoto měsíce bylo adaptovat nové děti bez slziček. Pomoct jim se začlenit do kolektivu, zvládnout odloučení od rodičů.

Záměrem pedagogů bylo budovat sociální vztahy mezi dětmi i dospělými, navazovat kontakty, umět vyjadřovat své emoce, nálady a požádat o pomoc.

Důležitým faktorem bylo vytvořit příjemnou atmosféru pro nové, ale i stávající děti.

Děti si v průběhu týdnů postupně zvykaly na režim a chod třídy.

Většina mladších dětí pochopila a zvládla stanovená pravidla MŠ. Je ale nutné ještě připomínat dětem, když mluví jeden - ostatní poslouchají. U menších dětí je ještě potřeba sebeobsluze dopomoc dospělé osoby.

Cílem těchto dnů bylo prostřednictvím hračky (maňáska) a her pomoci s adaptací na změnu v jejich životě, jako je vstup do MŠ.

FOTO ZDE