ZÁŘÍ U PASTELEK

15.10.2021

Do nového školního roku jsme pro děti připravili malé dárečky se sladkým překvapením.

Cílem tohoto měsíce bylo adaptovat nové děti bez slziček. Pomoct jim se začlenit do kolektivu, zvládnout odloučení od rodičů.

Záměrem pedagogů bylo budovat sociální vztahy mezi dětmi i dospělými, navazovat kontakty, umět vyjadřovat své emoce, nálady a požádat o pomoc.

Důležitým faktorem bylo vytvořit příjemnou atmosféru pro nové, ale i stávající děti.

Děti si v průběhu týdnů postupně zvykaly na režim a chod třídy. Společně jsme začali vytvářet pravidla, kterými se budeme celý rok řídit, protože pravidla jsou moc důležitá proto, abychom se cítili bezpečně a bylo nám tady spolu hezky.

Procvičovali jsme jemnou motoriku pomocí modelování, montování různých modelů ze stavebnic atd.

Zdolávali jsme překážkovou dráhu, učili jsme se novou písníčku "Když jsi kamarád", při které jsme se doprovodili na hudební nástroje.

Procvičovali jsme si i maše pusinky a dělali různá cvičení, důležitá pro rozvoj řeči.

Na školní zahradě děti jezdily na koloběžkách, stavěly stavby z písku, klouzaly na klouzačce a hlavně se učily, že je v naší školce mnoho dětí, a proto si půjčujeme mezi sebou hračky, střídáme se při jízdě na dopr. prostř. a vzájemně si pomáháme.