ZÁŘÍ U PASTELEK

07.10.2022

V tomto školním roce se s dětmi vydáme na "Cestu kolem světa". Společně procestujeme svět, kde se seznámíme se způsobem života jiných kultur. V měsíci září poznáváme Českou republiku, místo, kde žijeme.

Hlavním cílem tohoto měsíce byla adaptace nových dětí, pomoci začlenit se, zvládnout odloučení od rodičů. Děti se seznamovaly s novým prostředím, s místem, kde žijeme, s okolím naší školky, s pravidly třídy, s pravidly bezpečnosti na školní zahradě a mimo ni. Pomocí her a písní se děti seznamovaly s novými kamarády. Společně jsme se učili píseň ,,Proletíme celý svět", která nás bude provázet po celý rok na ,,Cestě kolem světa". Poznávali jsme naši planetu a zaměřili se na naši Českou republiku. S místem, kde žijeme, se zvyky a tradicemi naší České republiky. Děti si v průběhu prvních týdnů postupně zvykaly na režim a chod školky, kdy nedílnou součástí je vytvoření příjemné atmosféry pro nové děti, ale i ty stávající. Na konci měsíce jsme s dětmi navštívili kino Květen, kde na nás čekalo pásmo pohádek.

FOTO ZDE