ZÁŘÍ U PLAVČÍKŮ

15.09.2020

Září u Plavčíků proběhlo v duchu adaptace nových dětí v MŠ. Děti se seznámily s novými kamarády, s režim dne, s třídními pravidly a životem v MŠ. Postupně objevily práci v centrech aktivit. Společně zažily radost při hrách, cvičení, zpívání. Jako již každoročně začali naši předškoláci docházet na výuku plavání. V tomto měsíci nás navštívil pan skladatel, který hravou formou seznámil děti s hudebními nástroji. Děti se aktivně zapojily a představení mělo velký úspěch.

FOTO ZDE