ZÁŘÍ U SLUNÍČEK

01.10.2023

První den v zářijovém měsíci přivítal naše sluníčkové děti před školkou Mimoň, který tak s dětmi otevřel nový školní rok. Děti se v prvních dnech seznamovaly nejen s novými kamarády, kteří budou chodit do Sluníček, ale také si postupně zvykaly na "školkový režim" v naší třídě. Úvodní dny patřily povídání o prázdninách, sdílení dovolenkových zážitků a na ně jsme navázali již na činnosti, aby se děti po celý školní rok cítily co možná nejlépe. Povídali jsme si o pravidlech ve třídě a společně jsme je s dětmi utvářeli, pojmenovali a seznamovali  jsme se s nimi také pomocí hraných scének. Poznávali jsme také okolí školky a místa, na které jsme se byli s dětmi podívat. Protože byl krásný podzimní čas a sluníčko ještě pěkně hřálo, chodili jsme již brzy na školkovou zahradu si zadovádět na průlezkách, namalovat křídami na chodník obrázek nebo si zahrát s kamarády fotbálek. Navštívili jsme také akci města pořádanou pro občany s omezením hybnosti, lidi na vozíčku a jejich opatrovníky. Tam se děti mohly nejen zúčastnit akce "Křída", ale i shlédnout tři hrané pohádky, které si pro děti připravily právě zaměstnanci a svěřenci z řad sociální péče. Září tak máme již za námi a před námi další měsíc, podzimně malovaný říjen, na který se již všichni těšíme😊