ČERVEN U DELFÍNKŮ

02.07.2024

Na začátku měsíce jsme se zaměřili na dopravní výchovu. Děti se učily poznávat základní dopravní značky a zásady bezpečného chování v dopravním provozu. Teoretické poznatky si děti upevnily a vyzkoušely přímo v terénu, za dohledu městského policisty na dopravním hřišti. Věnovali jsme se také sportu a sportovním aktivitám, některé děti reprezentovaly naši školku na závodech, které pořádá každoročně SVČ Fokus na atletickém stadionu. Ve druhé půlce měsíce děti poznávaly naše město a jeho nejdůležitější místa, vyráběly si svou kolekci klobouků z papíru, podnikli jsme procházku do Smetanových sadů. Rozloučili jsme se s našimi předškoláky formou slavnostního pasování na školní zahradě a oslavili jsme nejen Den dětí, ale také narozeniny našich kamarádů.