BŘEZEN A DUBEN U PLAVČÍKŮ

03.05.2023

Na začátku března nás navštívila cvičitelka s pejskem, děti se seznámily s prvky canisterapie.

Užili jsme si společně téma Velikonoce- děti vyráběly papírové kraslice, malovaly vajíčka.

Celé dva měsíce si děti užívaly tématu Jaro. Hráli jsme různé pohybové hry, zpívali jarní písničky a děti vytvářely různé jarní obrázky a výtvory.

V dubnu nás navštívilo divadlo s jarní pohádkou Kykyryký.