BŘEZEN U KVĚTINEK

20.04.2022

První dva týdny jsme se s dětmi věnovali starým řemeslům. Hráli jsme si na kominíka, švadlenu a listonoše, na mlynáře a taky jsme se stali herci při dramatizaci pohádky "Perníková chaloupka" pro ostatní třídy. Jelikož je březen měsíc knihy, navštívili jsme knihovnu, vyrobili jsme si vlastní záložky do knih, a dokonce jsme zjišťovali, jak mohou číst slepí. Mezitím se nám venku probudilo jaro, tak jsme poznávali kytičky, dělali pokusy s kytkami papírovými a spoustu jarních květinek jsme si výtvarně ztvárnili a pozorovali rozdíly mezi nimi. A než jsme se stačili pořádně porozhlédnout, byl před námi zápis do základních škol, na který jsme se s dětmi vzorně připravovali. Vyvozovali jsme první a poslední hlásku ve slově, určovali počet slabik, věnovali jsme se pojmům potřebným k prostorové orientaci, opakovali jsme si znalosti o sobě samém a své rodině, bydlišti či datu narození. Ten čas tak rychle letí...