DUBEN U NÁMOŘNÍKŮ

02.05.2023

V měsíci dubnu jsme v naší školce prožili mnoho zajímavých chvil a akcí (divadlo, focení, kino, slet čarodějnice a čarodějů).
Začátkem měsíce jsme se věnovali velikonočním přípravám. Společně jsme si vytvořili zaječí ouška, naučili jsme se malovat velikonoční vajíčka a vyráběli jsme dekorace na oslavu Velikonoc. Děti se dozvěděly o zvyklostech, které jsou s těmito svátky spojeny a pozorovaly, jak se příroda probouzí po zimě.
Dalším tématem bylo "Jak se žije na statku?" Děti se seznámily s různými zvířaty, která žijí na statku, jako jsou krávy, kozy, ovce a slepice. Učili jsme se o tom, jak se o ně správně starat, jak se od nich získává mléko a vejce a jaké jsou různé produkty, které se z nich vyrábějí.
V rámci tématu "Co si pastelky povídají?" jsme se věnovali výtvarnému umění. Děti si vyzkoušely různé techniky a materiály a tvořily zajímavé obrázky a kresby.
V posledním týdnu tohoto měsíce se naše třída proměnila v "Čarodějnickou školu". Děti se učily různé kouzla, zaklínadla, tanečky, hrály si s kouzelnickými pomůckami a vytvářely ježibabu.
V dubnu jsme oslavili narozeniny několika dětí, což byl vždy velký zážitek pro celou třídu.
Duben byl tedy plný zábavy, učení a objevování nových věcí. Děti si užily mnoho skvělých chvil a těšíme se na to, co nám přinese příští měsíc.