LISTOPAD A PROSINEC U BROUČKŮ

22.12.2021

Tyto měsíce pro naši třídu znamenaly jednak samotnou přípravu, ale i prožití adventního času.

I když jsme byli v odpoledních hodinách rozděleni z důvodu malého počtu dětí, nic nám nebránilo prožít tento čas se vším všudy a naplno.

Listopad započal příchodem Svatého Martina, kde jsme tančili, dováděli s koníky, ale také jsme prožili spoustu aktivit s tímto tématem spojené např. tanečky, písnička,, Já mám koně, vraný koně", tvoření podkoviček, příprava cesty pro vzácného Martina a řada dalšího v centrech aktivit.

Jelikož nám Svatý Martin nepřivezl sníh, zvolili jsme si jiné zajímavé téma, a to sice poznávání počasí. Hrát si s větrem, hrát si na meluzínu, naučit se básničky i písničky o počasí, poslechnout si zajímavý příběh, no kdo by to nechtěl zažít...

Počátkem adventního období se uskutečnila dětmi tolik očekávaná čertovská párty. Nepřeberné množství soutěží a veselí nám přineslo obrovskou radost, jakož i zásluhou rodičů bohaté pohoštění, za které Vám velmi děkujeme (všechno jsme snědli ).

Na školní zahradu naší MŠ zavítal Mikuláš, čert a anděl a to vám bylo strachu. Ale kdo by to nevydržel za balíček dobrot... no přece každý z nás. Také šatna se proměnila v říši plnou čertů, andělů a betlémů, které si děti vyrobily dle vlastní fantazie.

Pomaličku se dokončovalo zdobení samotné třídy do vánoční atmosféry, naplnění adventního kalendáře, zdobení stromečku dětmi, seznámení dětí s vánočními zvyky, tvoření dárků pro rodiče, ale i tvrdá práce, která vyvrcholila natočením krátkého vánočního pásma.

Po celou dobu adventního času nám dělala společnost hudba s námětem vánočních koled, doprovázená vůní vánočního cukroví, které si děti sami upekly.

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, radost z Vašich dětí a pohodu po celý rok 2022.

Učitelky z Broučků