PROSINEC U KVĚTINEK

15.12.2022

Tradice a zvyky Vánoc patří k těm nejhezčím časům v roce a ne jinak tomu bylo i letos. Zprvu jsme si zadováděli s čerty, na zahradu nás přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem, poté jsme se šli navnadit na náměstí krásou výzdoby i vystaveného vánočního Betlému. Vše završil výlet do Rožnova, kde jsme zhlédli ukázky tradičních zvyklostí a zazpívali jsme si koledy a také návštěva žerotínského zámku, kde jsme tvořili s baňkami, zdobili perníky, tloukli máslo. Tento nabitý měsíc ještě přijelo do naší MŠ divadlo s vánoční pohádkou a venku jsme měli co dělat se sněhovou nadílkou.