ŘÍJEN U BARVIČEK

07.11.2021

Měsíc Říjen byl pro děti plný poznávání barev, tvarů, ale také všech našich smyslů. Děti si například hravou formou mohly zkusit, jaké to je, když je člověk nevidomý nebo neslyšící. Vytvořily si velké uši, aby lépe slyšely, ochutnávaly různé chutě a tvořily svoje recepty.

Děti zjišťovaly "k čemu nám slouží písmena a číslice?" Učily se vnímat první i poslední hlásku, vytleskávat slabiky, tvořit slova, počítat i porovnávat.

Konec říjnových dnů nás zahalil do tajemna a dračích nástrah. Děti zjistily, že "není drak, jako drak" a že se draků nemusejí vůbec bát. S pohádkovými to přece vždy špatně dopadne a ti papíroví? ... s těmi je přece zábava. Spolu s rodiči jsme se vydali na pole pouštět draky a taky jsme tam všichni ochutnali dobroty, které pro nás připravila paní učitelka Peťka, paní asistentka Alenka a o dobrotu v podobě lahodného jablečného moštu se postarali rodiče Elicerovi - MOC DĚKUJEME.

Věnovali jsme se i strašidlům, strašidelným přípravám i halloweenské zábavě. S dětmi jsme si vysvětlili, jak probíhá lidský život a zavzpomínali jsme i na ty, kteří už s námi nemohou být.