ZÁŘÍ U BROUČKŮ

18.11.2021

První měsíc v naší třídě byl měsícem adaptačním. Toto období je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se totiž s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitelky a také se ocitají v neznámém prostředí. Tuto situaci jsme jim chtěli trochu ulehčit, proto jsme je seznámili s prostředím naší mateřské školy pomocí exkurze po pracovištích. Děti navštívily spoustu míst od školní kuchyně až po ředitelnu. Poznaly tak profese, které jsou tolik důležité pro chod naší školky. Samy si pak vymyslely a vyrobily pravidla třídy a poznaly tajemství center v podobě koutků aktivit.

Básničky, písničky, tanečky, hry v tématu, tvoření, to vše si zkusili i noví kamarádi. Zopakovali jsme si stolování, pravidla chování, ale i hygienická pravidla ve třídě. Měsíc utekl jako voda a najednou jsme si všimli, že slzičky u nových kamarádů ubývají, což byl důkaz, že jsme společně adaptační období zvládli bravurně. V příštím měsíci nás čeká spoustu zajímavých témat a rozmanitá práce v centrech aktivit, na které se velmi těšíme.