MŠ LOUČKA

Naše mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí, je umístěna v klidném, pěkném prostředí v okrajové části města uprostřed přírody. MŠ má dostatečně velké prostory, které jsme rozčlenili do center aktivit. Toto členění prostoru vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Např. založení paletové zahrádky, ve které si pěstujeme zeleninu.

Máme zde vlastní kuchyň, která poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou o prvky současného trendu zdravé výživy.


Zaměstnanci MŠ:

pedagogové: Bc. Jana Palacká, Bc. Vošlajerová Eva

školnice: Dana Tomanová, kuchařka: Jarmila Dohnalová


Nepracujeme na principu soutěživosti, ale upřednostňujeme kolektivní kooperaci a učení přirozenou nápodobou mladších dětí od starších hrou a prožitkovým učením, kde si děti na řadu poznatků přicházejí vlastní aktivitou.

Rodiče jsou pro nás partneři, se kterými úzce spolupracujeme a snažíme se o sjednocení výchovného působení na dítě.


Cíle a záměry předškolního vzdělávání:

 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte

 • podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany

 • rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí


Zájmové kroužky:

 • předplavecký výcvik

 • pěvecký sboreček

 • metodika F. Ketha "Aby malé bylo velké" (nábožensky podtext)


Akce pořádané MŠ:

 • pravidelné návštěvy kina a divadla

 • společné aktivity s rodiči - dílničky, drakiáda

 • návštěva keramické dílny

 • návštěva chovatelské stanice

 • maškarní rej

 • vystoupení dětí pro místní Orelskou organizaci

 • den dětí s pasováním školáků

ŠVP "Orlíci" vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské dění ve městě i mimo něj.

Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.

Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.


Motto

"V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života."